HNP - Ngày 23/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký Văn bản số 2258/UBND-TKBT gửi Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu kiểm tra thông tin báo nêu về vụ việc của du khách Australia.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/5, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc thí điểm giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2236/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, ngày 4/5/2018, của Chính phủ về việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2238/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 13/3/2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/5, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 96/TB-VP thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc thay thế thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về bảo đảm ATGT theo chủ đề của Ủy ban ATGT Quốc gia: "An toàn giao thông cho trẻ em" với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”; nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp vận tải và người dân về ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT; góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; tăng cường trật tự, văn minh đô thị; ngày 18/5, UBND TP ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu thương mại dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù, tỷ lệ 1/500, tại xã La Phù và An Khánh (huyện Hoài Đức).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem