HNP - Trong nội dung Công văn số 3542/UBND-NC, ban hành ngày 21/7, UBND Thành phố yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong tình hình hiện nay.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 3583/UBND-KGVX, ban hành ngày 24/7, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế thực hiện Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4846/QĐ-UBND, giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định số 4778/QĐ-UBND, số 4779-QĐ-UBND, số 4781/QĐ-UBND, số 4782/QĐ-UBND, số 4785/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Tiền Phong, Cụm công nghiệp Ninh Sở, Cụm công nghiệp Liên Phương, Cụm công nghiệp Quất Động, Cụm công nghiệp Duyệt Thái (huyện Thường Tín).

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 6872/VP-ĐT, ban hành ngày 21/7, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định số 4783/QĐ-UBND, số 4786/QĐ-UBND, số 4787/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Lai Xá, Cụm công nghiệp Cầu Nổi, Cụm công nghiệp Đại Tự (huyện Hoài Đức).

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3565/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc phối hợp tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 846/TB-UBND về kết quả đánh giá, xếp hạng bổ sung huyện Hoài Đức về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6869/VP-KT cho ý kiến về kế hoạch đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4769/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nạo vét kênh Đầm Và, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem