HNP - Trong nội dung Công văn số 5670/VP-KT, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan đề xuất tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống và hàng nông sản chất lượng cao năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 146/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại cuộc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 147/KH-BVSTBPN về kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2007 đến nay.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, UBND Thành phố ban hành Văn bản 5675/VP-TKBT, chỉ đạo rà soát, đề xuất phương án kiện toàn, tinh gọn các ban chỉ đạo Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH môt thành viên Công viên cây xanh Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/6, UBND TP Hà Nội ban hành Giấy phép số 202/GP-UBND cấp cho Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn Phước Thịnh (địa chỉ trụ sở chính tại số 10 ngõ Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) được xả nước thải từ Khách sạn La Siesta (địa chỉ tại số 94 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) vào nguồn nước.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND triển khai tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 148/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem