HNP - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1754/UBND-KGVX tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu, quảng cáo rao vặt.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2908/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1745/UBND-ĐT, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2906/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2909/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm "Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai của Việt Nam".

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1735/UBND-KGVX yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND thực hiện kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 27/1/2018, của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc giao phụ trách, điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem