HNP - Ngày 13/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND, Kế hoạch hành động của thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6351/UBND-KGVX tăng cường công tác bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 11814/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan tham gia ý kiến về xử lý cấp bách sự cố sạt lở đê điều, công trình thủy lợi.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/12, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 11850/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan báo cáo xử lý nợ xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/12, UBND TP Hà Nội ban hành Tờ trình số 224/TTr-UBND về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 3 xí nghiệp (Chè Lương Mỹ, Dứa Suối Hai, Nông lâm nghiệp Sông Đà).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/12, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 11863/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan rà soát kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 8560/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/12, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 6328/UBND-KH&ĐT cho ý kiến về dự án xây dựng tuyến đường vào Cảng Khuyến Lương.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/12, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 11846/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan thẩm tra, thẩm định kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 8565/QĐ-UBND phân công, giao nhiệm vụ ký thỏa thuận đầu tư, ký Hợp đồng và quản lý, theo dõi hợp đồng dự án nhóm A thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem