HNP - Ngày 18/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1819/QĐ-UND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Tây Ninh, huyện Phúc Thọ. Dự án được thực hiện ở xã Hiệp Thuận, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1817/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Ngọ, huyện Phú Xuyên. Đây là dự án nhóm C do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND về kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Chương Mỹ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 1816/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Ỷ La, quận Hà Đông. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật của thành phố về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1661/UBND-KT về dừng việc xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố ban hành Quyết định số 1879/QĐ-HĐPH thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem