HNP - Ngày 26/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND thành lập Trường Trung học phổ thông Xuân Phương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1817/UBND-TKBT về việc kiểm tra thông tin báo nêu về cơ sở mầm non Tràng An, tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì; Văn bản số 1818/UBND-TKBT về việc kiểm tra thông tin VTV phản ánh về cơ sở vật chất tại các trường học khu vực ngoại thành Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2018 và chào mừng năm mới 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2929/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1799/UBND-ĐT chỉ đạo về việc tham gia tố tụng hành chính và thực hiện bản án có hiệu lực của pháp luật.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1766/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020).

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2958/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2021/QĐ-UBND, thành lập Ban tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động TP Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem