HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1103/UBND-KT về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1336/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/3, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1129/UBND-KGVX về lễ tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1075/UBND-NC ban hành ngày 15/3, UBND TP yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2122/VPCP-NC ngày 07/3/2018 về “tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1096/UBND-ĐT về công tác quản lý, ứng dụng công nghệ tiên tiến thực hiện tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1078/UBND-NC về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật Miếu Dưới, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong báo cáo số 57/BC-UBND, ban hành ngày 14/3, UBND TP Hà Nội đã triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính của thành phố trong quý II.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc phân hạng chợ trên địa bàn quận Long Biên vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem