HNP - Ngày 14/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 10807/VP-KT cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem